Hema is niet kansloos tegen Ilja Gort

De bekende Nederlandse wijnboer en schrijver Ilja Gort is boos op de Hema. De reden voor zijn woede is dat Hema wijn verkoopt in flessen waarvan het etiket teveel zou lijken op dat van Gort. Het grootste punt van overeenstemming is de geschilderde tulp die op beide etiketten is terug te vinden. Aan de andere kant bevatten beide etiketten ook de nodige verschillen.

Door het stelselmatig opzoeken van de media door Ilja Gort, ontstaat (in elk geval bij mij) het beeld alsof de Hema kansloos is. Maar is dat wel zo?

Juridisch ligt het voor de hand dat Gort zich gaat beroepen op zijn merkrecht(en)  en op zijn auteursrecht(en) ten aanzien van de tulp en/of het etiket. Saillant detail is dat Gort – voor zover ik kan nagaan – helemaal geen merk heeft op de afbeelding van de tulp en evenmin op het gehele etiket. Het merkenrecht zal hem dus niet kunnen helpen.

Daarmee blijft alleen een beroep op het auteursrecht over. Dan is de vraag of de tulp van Gort – geschilderd door zijn zesjarige zoon – origineel genoeg is om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Als dat niet zo is, heeft Gort namelijk ook geen auteursrecht. Als een rechter de afbeelding wel origineel genoeg vindt, moet nog worden bekeken of de afbeelding die de Hema gebruikt niet ouder is en zo nee, of beide etiketten als geheel wel genoeg op elkaar lijken. Dat is maar zeer de vraag.

Kortom, voor Hema is het nog geen verloren zaak, of zoals de media het zullen uitdrukken: de druiven zijn voor Ilja Gort misschien toch best zuur.