“Ik was niet nuchter toen ik het contract tekende”

Als je een afspraak maakt met een andere ondernemer, dan ben je aan die afspraak gebonden. De afspraak ontstaat doordat een van jullie beiden een aanbod doet, terwijl de ander dat aanbod accepteert. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod om een ruimte te huren voor een mooi bedrag en het daarop volgende akkoord op de prijs. Door die twee handelingen is er een contract tot stand gekomen.

De afspraak kan geformaliseerd worden door er een schriftelijke overeenkomst van te maken en door er een handtekening onder te plaatsen. Noodzakelijk is dat niet. Een mondelinge afspraak is ook bindend.

Soms wil je achteraf toch nog onder een gemaakte afspraak uit, bijvoorbeeld omdat je een beter aanbod krijgt van een ander. Of omdat je te impulsief je akkoord hebt gegeven. Als consument kan dat in een aantal gevallen, maar als ondernemer heb je die ontsnappingsmogelijkheid niet.

Afspraak is afspraak.

Ook alcohol is geen excuus. Als je een contact tekent, terwijl je alcohol genuttigd hebt, ben je gewoon gebonden aan de gemaakte afspraak, ook als je die afspraak achteraf eigenlijk niet had willen maken. Je hebt jezelf immers uit vrije wil in die situatie gebracht, waardoor het handelen voor jouw eigen rekening komt.

Dat is anders als er sprake is van een wilsgebrek. Dan kun je een contract vernietigen, waardoor de afspraak als het ware nooit heeft bestaan. Van een wilsgebrek is sprake wanneer je een afspraak hebt gemaakt die niet overeenkomt met wat je eigenlijk wilde.

De wet spreekt over vier varianten van een wilsgebreken: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling. Dat laatste houdt in dat je bij een verkeerde voorstelling van zaken een overeenkomst hebt getekend, terwijl, als je op de hoogte was geweest van de juiste feiten en omstandigheden, je de overeenkomst niet ondertekend zou hebben.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je onderdelen koop voor de fabricage van bromfietsmotoren, omdat de verkoper je vertelt dat je een flinke marge kunt maken op die fabricage, terwijl die marge in werkelijkheid heel klein is. Je hebt gedwaald door de betrouwbare inlichtingen van de verkoper.

Je kunt het bewuste contract vernietigen door zelf een brief te schrijven waarin je verklaart dat je het contract vernietigt vanwege een wilsgebrek, of je kunt je verhaal aan een rechter voorleggen. In beide gevallen kom je bij een geslaagd beroep terug in de situatie waarin je was voordat je het contract aanging.

Je komt niet altijd gemakkelijk onder een afspraak uit. Het uitgangspunt is: afspraak is afspraak.