• 27 okt

  2010

  Transparantie in het franchisenetwerk

  Zet jij het middel ‘transparantie’ al in binnen jouw bedrijfsvoering? Bijvoorbeeld om onderscheidend en succesvol te zijn?

  Een franchiseorganisatie kan op veel gebieden transparantie betrachten.

  Operationeel kan gedacht worden aan het delen van het marketingbeleid, het inkoopbeleid of de assortimentskeuze met (een afvaardiging van) de franchisenemers.

  Financiële transparantie kan bestaan uit het inzichtelijk maken van het verdienmodel van de centrale organisatie. Of het delen van het prijsbeleid met franchisenemers.

  Juridisch kan een franchiseorganisatie haar franchisenemers lid maken van de centrale organisatie, stemrechten geven of inspraak geven door het creëren van inspraakorganen.

  Als voorloper of als volger; transparantie is onafwendbaar. De alsmaar toenemende invloed van internet maakt, dat we naar een wereld gaan van totale transparantie. Wat we ook doen, alles komt uit, geheimen bestaan niet meer. Je kunt er maar beter je voordeel mee doen.

Klanten die Doen