• 11 okt

  2013

  Verlenging van een franchisecontract

  Franchisecontracten hebben meestal een duur van 5 jaren. Na die periode loopt het contract automatisch af, maar heeft de franchisenemer wel vaak de optie om te verlengen “op basis van de op dat tijdstip geldende franchiseovereenkomst”.

  Niet iedere franchiseorganisatie wijzigt haar franchiseovereenkomst regelmatig. Toch is dat wel verstandig. Het zorgt ervoor dat de schriftelijke afspraken bij de tijd blijven. Vernieuwingen wisselen elkaar immers steeds vaker af en zijn van invloed op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het franchisecontract.

  Als het franchisecontract wordt gewijzigd, dan kunnen de rechten en plichten van de franchisenemer bij een verlenging wijzigen.

  Mag een relatie veranderen door contractverlenging?

  Franchisenemers zijn vaak van mening dat het (aanzienlijk) wijzigen van een franchisecontract bij verlenging niet is toegestaan. Franchisegevers vinden dat een ongewijzigde verlenging niet verwacht mag worden. Vaak leidt deze discussie tot rechtszaken.

  Wat zegt de rechter

  Een rechter zal allereerst kijken naar wat het aflopende franchisecontract zegt. Is het uitgangspunt dat het contract eindigt, of is het uitgangspunt dat partijen met elkaar verder gaan? Wat zijn de voorwaarden die partijen zelf zijn overeengekomen en wat was hun bedoeling daarbij? De rechter zal bij de beoordeling alle omstandigheden meewegen, ook de belangen van partijen.

  Het belang van de franchisenemer is bijvoorbeeld de continuïteit van zijn onderneming. Het belang van de franchisegever is gelegen in doorontwikkeling, concurrentievermogen en consistentie in contracten. De uitkomst kan telkens anders zijn.

  Conclusie

  Het is van cruciaal belang dat een contract duidelijk geformuleerd is en dat daarbij ook de bedoeling van partijen wordt genoteerd. De franchisegever die zijn formule wil kunnen wijzigen, doet er goed aan om zich dat recht voor te behouden. Dat geef zekerheid en minder ruimte voor discussie achteraf.

   

Klanten die Doen