Ik wil mijn idee beschermen

Een ontwerper en producent van designmeubelen wil zijn creaties beschermen tegen inbreuk.

Te doen
Om de klant goed van advies te kunnen dienen, bekijken wij zijn hele collectie. Op basis hiervan kunnen wij hem adviseren over de (on)mogelijkheden om deze tegen inbreuk te beschermen. Wij maken daartoe gebruik van het auteurs- en modellenrecht. Wij adviseren hem om de topstukken uit zijn collectie als Europees model te laten registreren en zijn handelsnaam te laten vastleggen. We begeleiden hem in het gehele proces.

Gedaan
Klant: "Al mijn creaties zijn dankzij Doen Legal optimaal beschermd. Samen met dit bureau heb ik al mijn oude collecties laten registreren. Bovendien heeft Doen Legal een systeem ontwikkeld, waarbij elke nieuwe collectie ook tegen inbreuk beschermd wordt. Ik ben blij met mijn samenwerking met Doen Legal, omdat ik dankzij hun ondersteuning al diverse inbreukzaken heb gewonnen."

Ik wil mijn idee exploiteren

De vestigingen van een franchiseketen hebben ieder een eigen webshop. De franchisegever wil deze samenvoegen tot één centrale webshop.

Te doen
Het starten van een centrale webshop binnen een franchiseketen, vraagt om duidelijkheid. Dit bereiken we door in de eerste plaats alle franchisecontracten goed te bekijken. Is daarin voldoende ruimte voor een dergelijk idee? In de tweede plaats is het belangrijk dat alle franchisenemers achter het plan staan. Daartoe bespreken we met ieder van hen de voordelen en de nadelen van de webshop.

Gedaan
Klant: "Dankzij Doen Legal heb ik een centrale webshop kunnen opzetten, die door alle franchisenemers gedragen wordt. Alle contracten zijn bestudeerd en door middel van goede gesprekken hebben de medewerkers van Doen Legal ervoor kunnen zorgen dat de neuzen van de franchisenemers in deze zaak allemaal dezelfde kant op kwamen te staan. Op advies van Doen Legal hebben we een commissie in het leven geroepen, waarin de franchisegever en een afvaardiging van de franchisenemers zitting hebben. Op deze manier worden de belangen van de franchisenemers behartigd en hebben zij inspraak in de inhoud en vormgeving van de centrale webshop."

Ik lijd zakelijk schade

Een leverancier van ICT wordt door een van zijn klanten aansprakelijk gesteld voor schade. De door hem ontwikkelde en geleverde software blijkt niet te voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Te doen
Aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, is een vervelende zaak. Wij vinden het belangrijk om in dergelijke gevallen te bespreken welke mogelijkheden er zijn om het probleem aan te pakken. Dat kan variëren van onderhandelen tot het starten van een kort geding of een bodemprocedure. In dit geval kiezen we ervoor om het gesprek aan te gaan met de tegenpartij. Hieruit blijkt dat een derde partij, zonder overleg met onze klant, een fout heeft gemaakt.

Gedaan
Klant: "Met hulp van Doen Legal heb ik de zaak met de tegenpartij kunnen schikken. Ik was niet op de hoogte van de rol van de derde partij, waardoor er miscommunicatie is ontstaan over de match tussen mijn software en de hardware van de tegenpartij. De schade is nu verhaald op de derde partij."

Ik heb een conflict

Een producent komt erachter dat zijn cadeauartikelen worden nagemaakt in China. Deze worden tegen bodemprijzen aangeboden door een concurrent.

Te doen
Het eerste wat we doen, is bekijken of de geïmiteerde producten voldoende beschermd zijn. We vullen waar mogelijk deze bescherming aan. Vervolgens sturen we de tegenpartij een sommatiebrief, waarin staat aangegeven dat hij de inbreuk moet staken. Mocht dat niet het beoogde resultaat hebben, dan starten we een kort geding tegen de inbreukmaker. Binnen zes weken krijgen we van een rechter een uitspraak over deze zaak. Hiermee verdwijnen niet alleen de inbreukmakende producten van de markt, maar dwingen we de inbreukmaker ook om al zijn gegevens over deze zaak op tafel te leggen. Bovendien moet hij aan onze klant een schadevergoeding betalen.

Gedaan
Klant: "DOEN Legal heeft ons goed begeleid in deze rechtszaak. Wij hadden dit al eerder meegemaakt, maar nog niet eerder zijn wij zo goed voorgelicht over wat zo'n procedure precies inhoudt. Gelukkig hebben we ook nog een positief vonnis gekregen. Daarmee hebben wij onze stakeholders en de markt duidelijk gemaakt dat met ons niet te sollen valt."

Ik wil samenwerken

Een ondernemer heeft in België een franchiseketen gezien, waar hij erg enthousiast over is. Hij wil deze graag ook in Nederland opzetten, maar wil zeker weten dat het Belgische contract hem voldoende vrijheid geeft en dat het ook in Nederland geldig is.

Te doen
Als je een franchiseketen wilt opzetten, is het in de eerste plaats noodzakelijk om erachter te komen wie eigenaar is van de rechten. In dit geval blijkt dat heel iemand anders te zijn dan de klant denkt. Nu we weten met wie we in gesprek moeten, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de samenwerking, de toekomstverwachtingen en ieders rechten en plichten.

Gedaan
Klant: "Ik wilde dit concept in Nederland opzetten, maar ik wilde wel de vrijheid hebben om het aan te passen aan de Nederlandse markt. De franchisegever wilde op zijn beurt dat er aan het concept niet werd getornd. Met hulp van Doen Legal zijn we in verschillende gesprekken nader tot elkaar gekomen. We werken inmiddels zeer succesvol samen."

Ik wil een contract beeindigen

Een van de afnemers van een bekend kledingmerk verkoopt te weinig in zijn regio. De eigenaar van het merk wil daarom van het contract met deze winkelier af. De overeenkomst duurt nog drie jaar en er is geen mogelijkheid opgenomen om deze tussentijds op te zeggen.

Te doen
Het is in de eerste plaats altijd belangrijk om samen met de klant de ernst van de situatie te bespreken. Is het daadwerkelijk noodzakelijk om het contract te beëindigen of is er wellicht een manier om nader tot elkaar te komen? In dit geval besluiten we het gesprek aan te gaan met de winkelier. Hij blijkt ook klachten te hebben over de werkwijze van het kledingbedrijf. Een beëindiging van de relatie blijkt aan beide kanten gewenst. Daarom stellen wij een vaststellingsovereenkomst op. Daarin leggen we de voorwaarden vast waaronder beide partijen uit elkaar gaan.

Gedaan
Klant: "DOEN Legal heeft ons op een creatieve manier geholpen om het probleem met onze afnemer op te lossen. In plaats van een lastige en dure rechtszaak hebben we nu in gezamenlijk overleg een efficiënte oplossing bereikt."

Klanten die Doen