• 6 jan

  2009

  Webwinkels voor franchiseorganisaties

  Steeds meer franchiseorganisaties bieden hun producten aan in een virtuele winkel. De wettelijke eisen zijn daarbij helder: persoonsgegevens die de webwinkel ontvangt, moeten op en een zorgvuldige wijze worden verwerkt en mogen niet op straat komen te liggen. Het laatste is niet altijd het geval.

  Maatregelen bescherming persoonsgegevens
  De webwinkels moeten voldoende maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De persoonsgegevens mogen niet op straat komen te liggen. Zij moeten daarbij een afweging maken tussen de stand van de techniek en de kosten die beveiliging met zich brengt. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

  Veel webwinkels besteden het beheer van hun webwinkel en de persoonsgegevens uit. Daarmee kunnen zij hun verantwoordelijkheid niet afschuiven. Bij uitbesteding is de webwinkel nog steeds verantwoordelijk, ook daar waar het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens.

  Bij overtreding van de wettelijke eisen kan het College Bescherming Persoonsgegevens sancties aan een webwinkel opleggen. Het College kan bestuursdwang toepassen en een geldboete opleggen. Ook kunnen strafrechtelijke maatregelen worden getroffen tegen de natuurlijke persoon achter de webwinkel. Los van mogelijke civiele claims gaat het om maximaal zes maanden gevangenisstraf.

  De webwinkel die van mening is dat haar beveiliging goed geregeld is, doet er goed aan dit regelmatig te controleren en zo nodig maatregelen te treffen. Naar aanleiding van recent onderzoek waaruit blijkt dat de beveiliging van webwinkels te wensen overlaat, heeft Albert Heijn haar persoonsgegevens laten coderen. Bij gebruik van een externe partij is een garantie op coderen, vastgelegd in de dienstenovereenkomst, nuttig.

  Klantenbestand en omzet
  Naast beveiliging van persoonsgegevens speelt bij franchiseformules met een webwinkel de vraag wat er met het klantenbestand en de omzet moet gebeuren. Zijn deze eigendom van de organisatie of van de ondernemers? Het is bittere noodzaak voor het welslagen van de vernieuwde commerciƫle samenwerking om daar goede en werkbare afspraken over te maken.

Klanten die Doen