• 23 okt

  2015

  Wel betaald maar niets gekregen

  De verkoop van producten via internet wordt steeds populairder. Met de toename van het aantal webshops, groeit ook de kans dat er met de levering iets mis gaat.

  Zo werden wij onlangs benaderd door een goede relatie die op internet een e-reader had besteld, maar deze vervolgens niet geleverd kreeg. Het pakketje zou zijn bezorgd bij een huisgenoot, maar de koper wist nergens van. Toen zij  verhaal ging halen bij de webshop werd zij van het kastje naar de muur gestuurd. De verkoper wees naar de bezorger en de bezorger  gaf de verkoper de schuld. Maar een oplossing kwam er niet.

  Wij hebben vervolgens op haar verzoek een korte mail opgesteld waarmee ineens wel resultaat werd geboekt. De inhoud van deze mail delen wij graag in concept vorm.

  “Geachte heer, mevrouw,

  Op DATUM heb ik bij u een PRODUCT besteld. Het is nu DATUM en ik heb nog altijd niets ontvangen. Ondanks diverse mails over en weer is er evenmin een concrete oplossing voor deze situatie.

  BESCHRIJVING VAN DE HISTORIE. (Welk contact is er geweest, wat zijn er voor stappen gezet, wie heeft wanneer wat gedaan etc.)

  Ik heb nog altijd geen PRODUCT ontvangen en evenmin heb ik mijn aankoopbedrag teruggestort gekregen.

  Inmiddels heb ik noodgedwongen juridisch advies ingewonnen. De situatie is nu als volgt.

  Ik heb op AANKOOPDATUM een overeenkomst gesloten met WEBSHOP. Door te betalen heb ik aan mijn verplichting voldaan, maar dat WEBSHOP is op haar beurt nooit haar verplichting nagekomen. Eventuele problemen onderweg zijn het risico van WEBSHOP.  Jullie moeten bewijzen dat jullie aan mij hebben geleverd en dat bewijs heb ik niet gezien.

  Daarmee schiet WEBSHOP tekort in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst van AANKOOPDATUM.

  ​Ik geef WEBSHOP hierbij een  een termijn van 14 dagen om alsnog HET PRODUCT bij mij af te leveren, dan wel het volledige bedrag aan mij terug te betalen.

  Indien u dat niet of niet tijdig doet, schakel ik een advocaat in. Vanaf dat moment bent u dan ook de buitengerechtelijk incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Ook zal ik dan de diverse media inschakelen zoals Radar, de consumentenbond, kassa en ook zal ik dan een klacht indienen bij de ACM.

  Ik ga er van uit dat u het zover niet zult laten komen en dat u dit binnen de gestelde termijn oplost.

  Met vriendelijke groet,

  etc.”

Klanten die Doen