Nieuwe wet Franchise per 1 januari 2021

Het Wetsvoorstel Franchise is na jarenlange ontwikkeling op 30 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. De Wet Franchise beoogt een betere balans in de relatie tussen franchisenemers en franchisegevers.

Wet Franchise

Na publicatie treedt de Wet Franchise naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. 

De Wet heeft behoorlijk wat consequenties voor de relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Franchise organisaties doen er goed aan hun franchise contracten aan te passen. 

Wat gaat er onder andere veranderen:

  • Franchise wordt onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en volledig van dwingend recht. Dat betekent dat afwijken alleen mag in het voordeel van de franchisenemer;
  • De wet werkt met de begrippen goed franchisegever en goed franchisenemer;
  • De franchisegever en franchisenemer krijgen een informatieplicht. Het betreft met name historische informatie en niet omzetprognoses.
  • Er komt een ‘stand-stille periode’. Dit houdt in dat de franchisenemer vier weken de tijd krijgt om alle informatie goed te bestuderen en een weloverwogen beslissing te nemen;
  • Bij belangrijke wijzigingen krijgen franchisenemers een instemmingsrecht;
  • Met betrekking tot het beëindigen van de franchiseovereenkomst beschrijft de franchiseovereenkomst hoe wordt vastgesteld of er sprake is van goodwill en hoe die wordt vergoed aan de franchisenemer. 

DOEN Legal denkt graag mee over het doorvoeren van de veranderingen binnen jouw franchiseorganisatie. Heb je vragen, bel of mail ons dan vrijblijvend via esther@doenlegal.nl of 06-28090966. 

Wil je meer lezen over de Wet Franchise, lees dan bijvoorbeeld: 

Het artikel van Sprout-Expert Esther Brons-Stikkelbroeck op sprout.nl – Nieuwe Franchisewet: dit is waar je rekening mee moet houden

Het blogartikel op de website van DOEN Legal van 27 december 2018 – Franchisewet in 2019, 2020, 2021?

Esther Brons-Stikkelbroeck

+31(0)6 28 0909 66

esther@doenlegal.nl

Bert-Jan van den Akker

+31(0)6 28 0909 55

bert-jan@doenlegal.nl

Jellien Roelofs

+31(0)6 19 3885 78

jellien@doenlegal.nl