• 12 apr

  2017

  Wetsvoorstel Franchise; haastige spoed is zelden goed!

  Haastige spoed is zelden goed. Het in allerijl invoeren van franchise wetgeving, verhoogt de kans op fouten en maakt dat het beoogde doel van breedgedragen (zelf)regulering gemist wordt.

  Toch stuurde (demissionair) Minister Kamp vandaag het conceptwetsvoorstel “wettelijke verankering gedragscode franchise” naar de Tweede Kamer. Hij wil daarmee franchisegevers op korte termijn verplichten om de Nederlandse Franchise Code (NFC) toe te passen.

  Het conceptwetsvoorstel ligt tot 25 mei 2017 voor ter consultatie.

  De NFC wil franchisegevers aanzetten tot transparantie en tot redelijk handelen. Daarmee hebben de meeste franchisegevers geen probleem; zij staan ook open voor regulering op dat vlak. Het is de huidige vorm en tekst van de NFC, die niet breed gesteund wordt. Er bestaat kritiek tegen de vergaande inmenging in contractvrijheid en beslissingsbevoegdheid van de formule-eigenaar.

  De kritiek vanuit franchisegevers, wordt ten onrechte gezien als kritiek tegen iedere vorm van wetgeving of gedragsnormering. Het invoeren van franchise wetgeving is niet verkeerd, maar verplichte toepassing van de huidige versie van de Nederlandse Franchise Code levert niet het gewenste resultaat van breedgedragen (zelf)regulering!

   

Klanten die Doen