• 12 aug

  2016

  “Zo. Nu eerst een Bavaria” beschermde slogan?

  Zo. Nu eerst een Bavaria.” Wie kent de slogan van het bekende biermerk niet? De afgelopen maanden was de slogan het onderwerp van een geschil tussen Bavaria en de internetonderneming Your Hosting B.V.

  Wat was er aan de hand?

  Eind 2015 heeft Your Hosting op de radio en internet reclame gemaakt voor haar clouddiensten met de slogan: “Zo. Nu eerst naar de cloud. Your Hosting punt nl slash zakelijk.” Bavaria vond dat Your Hosting daarmee inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. Omdat Your Hosting niet bereid was om vrijwillig te stoppen met het gebruik van de slogan, startte Bavaria begin 2016 een kort geding om via de rechter een verbod van het gebruik aan Your Hosting op te leggen.

  Aanvankelijk gaf de rechter Bavaria in eerste aanleg gelijk. De rechter vond dat er inderdaad sprake was van een inbreuk op de auteursrechten van Bavaria. De rechter overwoog dat de woorden “Zo. Nu eerst…“, met daarin een duidelijke pauze na “Zo” het kenmerkende en auteursrechtelijke te beschermen deel van de slagzin vormt. De rechter legde Your Hosting daarom kort gezegd een verbod op om de slogan te gebruiken.

  Hoger beroep

  De uitspraak van de rechter in eerste aanleg deed een hoop stof opwaaien en ook Your Hosting was het niet eens met het vonnis. Daarom ging zij in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Gerechtshof was het niet eens met het oordeel van de rechter in eerste aanleg en oordeelde dat de slogan geen auteursrechtelijk beschermd werk is zodat er ook geen sprake kon zijn van een inbreuk op auteursrechten.

  Auteursrechten

  Zoals ik al schreef in mijn blog van 11 juli, ontstaat een auteursrecht op een werk, als het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat betekent concreet dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van creatieve keuzes als voortbrengsel van de menselijke geest.  Dat klinkt wat cryptisch maar daarmee wordt in feite bedoeld dat het werk origineel moet zijn en niet te banaal of triviaal.

  Het Hof van Justitie van de EU heeft in 2009 bepaald dat ook een korte zin auteursrechtelijk beschermd kan zijn als een auteur door de schikking en de combinatie van de woorden op een oorspronkelijke wijze uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt. Het Gerechtshof haalt deze uitspraak aan en oordeelt dat de slogan van Bavaria hier niet aan voldoet omdat de woorden “Zo. Nu eerst..” een gewone gangbare zin in de Nederlandse taal vormen. Daar voegt het Gerechtshof aan toe dat de pauze na “Zo” dit niet anders maakt.

  De conclusie luidt daarom volgens het Gerechtshof dat er Your Hosting door het gebruik van “Zo. nu eerst..” geen inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Bavaria.

  Merkrechten

  Bavaria stelde tevens dat Your Hosting inbreuk zou maken op haar merkrechten omdat Your Hosting door het gebruik van “Zo. Nu eerst..”

  1. ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit het merk: hiermee wordt bedoeld het ongerechtvaardigd (zonder vergoeding) meeliften op de bekendheid van het merk;

  2. het afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van het merk: hiermee wordt bedoeld verwatering van het merk waardoor het niet meer onderscheidend is.

  3. het afbreuk zou doen aan de reputatie van het merk.

  Het Gerechtshof is van oordeel dat er in dit geval geen sprake is van een inbreuk op bovenstaande gronden. Ten aanzien van argument 1 en 3 oordeelt de het Gerechtshof dat Bavaria haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Wat betreft argument 2 oordeelt het Gerechtshof kort gezegd dat er geen sprake is van afbreuk van het onderscheidend vermogen van het merk van Bavaria omdat Your Hosting de slogan gebruikt voor andere waren en diensten dan Bavaria.

  Conclusie

  De conclusie van het Gerechtshof is dat Your Hosting naast de auteursrechten evenmin inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bavaria. Your Hosting kan dus opgelucht ademhalen en lekker vakantie gaan vieren. Het arrest van het Gerechtshof betekent overigens niet dat er nooit sprake is van een inbreuk op de merkrechten van Bavaria; dat zal per geval bekeken moeten worden.

  Zo. Nu eerst een koffie DOEN.

  Heb je vragen over het gebruik van een slogan, of heb je andere vragen over auteurs- en/of merkrechten? Neem dan gerust contact op met Bert-Jan van den Akker; telefonisch bereikbaar op 06 28090955 of via e-mail akker@doenlegal.nl.

Klanten die Doen