• 8 sep

  2017

  ZoMerlot vs. Sum-merlot: geen wijn zonder droesem

  De klare ZoMerlot wijn van Ilja Gort waar mijn collega Bert-Jan op 21 augustus een blog over schreef, lijkt (vooralsnog) toch een storm in een glas wijn te zijn. In haar uitspraak van 30 augustus jl. heeft de rechter namelijk bepaald dat er geen sprake is van een merkinbreuk door ZoMerlot op het merk Sum-merlot.

  De rechter was wel van mening dat ZoMerlot en Sum-merlot zowel wat betreft klank, uiterlijk en begripsmatig op elkaar lijken. Deze overeenstemming leidt volgens hem echter niet tot verwarring bij de gemiddelde consument. Omdat er volgens de rechter geen sprake is van verwarringsgevaar, is er daarom geen sprake van een merkinbreuk.

  Ilja Gort zal naar aanleiding van deze uitspraak het glas hebben geheven. Als je de uitspraak echter vergelijkt met het arrest van het Gerechtshof Den Haag van begin dit jaar, waar het ging om kazen, had de uitkomst ook heel anders kunnen (moeten?) zijn.

  Heksenkaas vs. Witte Wievenkaas

  Hoewel het in deze zaak om een ander soort procedure ging, moest het Hof ook hier oordelen over de overeenstemming en het gevaar voor verwarring tussen twee merken, te weten: Heksenkaas en Witte Wievenkaas.

  Kijkend naar de ZoMerlot uitspraak zou je verwachten dat het Hof ook in deze zaak heeft geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Heksenkaas en Witte Wievenkaas lijkt toch op het eerste gezicht veel minder op elkaar dan ZoMerlot en Sum-merlot?

  Het Hof oordeelde echter anders. Gelet op de voornamelijk begripsmatige overeenstemming en de omstandigheid dat de waren waarvoor de merken worden gebruikt identiek zijn, oordeelde het Hof in dit geval wel dat er sprake was van gevaar voor verwarring.

  In deze lijn doorredenerend, lag het in de lijn der verwachting dat de rechter een soortgelijke uitspraak zou doen in de zaak tussen ZoMerlot en Sum-merlot.

  Zo zie je maar dat een zaak toch heel anders kan uitpakken dan je van tevoren had verwacht. Het arrest van het Hof biedt voor Sum-merlot in elk geval kansen om de uitspraak van de rechtbank wellicht nog aan te vechten.

Klanten die Doen